top of page

המוצרים שלנו

LPD_()-5.jpg

מברשות

LPD_()-22.jpg

מברשות למכונות, כלי קיבול וחללים מיוחדים

LPD_()-25.jpg

דליים, שרפרף וכלי איסוף לנוזלים

LPD_(LPC_201-LPC_203-LPC_200).jpg

כפפות, מטליות וסיבים מוליכים

LPD_()-29.jpg

מזון ופארמה

LPD_()-19.jpg

מברשות רב תכליתיות

LPD_()-24.jpg

מטאטאים, יעים ומגבים

LPD_()-26.jpg

כפות, אתים, סקרייפרים, ספטולות ומשפכים

ESD Spiral Coil (1).jpg

צינורות וכיסויים

eng_pm_UNI6-02-0031741-334_11.jpg

נעליים אנטיסטטיות/ ESD

לחצו כאן לקרוא על מגוון התעשיות בהן עושים שימוש במוצרים אנטי סטטים

שימו לב: חשמל סטטי דורש תשומת לב יתרה ועשוי להשתנות בין סביבות שונות וכתלות בתנאים שונים. לכן, אנו ממליצים לחברות לפנות לייעוץ מומחה להתאמת המוצרים לפני השימוש. יש להשתמש בכלים אלו בשילוב עם אמצעי בטיחות אחרים, כגון נעליים אנטי-סטטיות, ריצוף אנטי סטטי והארקה, כפפות אנטי-סטטיות ועוד.

אזהרה: ​ המוצרים של חברת יוריקה טרייד עשויים מחומרים מוליכים. כדי למזער את הסיכון להתחשמלות, אין להשתמש במוצרים בקרבה לשקעי חשמל ומקורות של זרם חשמלי

bottom of page